-
خوش آمد گویی!

[پیام خودکار شبکه اجتماعی پارس یونیت]
-
زرتشتیان میگویند:

ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺠﺎﺩﻟﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺩﯾﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﺑﯽ ﺩﯾﻨﯽ ﺁﺩﻣﻬﺎ !
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ،
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﺍﺳﺖ،
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻧﺞ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺪﻭﻫﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ
ﺍﺯ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﯽﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺷﺎﺩ ﺍﺳﺖ...
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﻭ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﻭ ﮔﯿﺎﻩ ﺭﺍ ﻭ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ ، ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﯽﺩﺍﺭﺩ .
"ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ".....
ﺍﺯ ﻫﺮ ﺭﺍﻫﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ !

--
پسر بَچٍہ فلجی رآ دیدمٍ ڪٍہ بہ خٌدآ
میگفتٍ:

خٌدآیآ مَمنؤنَمٍ مرا در مقامی
آفریدیٍ ڪہ هَر ڪسٍ مراٍ میبیند
تٌؤ رآ شکٍر میکند


@iliyamx
-

LOVE
-
بتن ضد سایش که بسته به محیط از آن استفادهمیشود در واقع با کمک پودر سخت کننده سطح به روش خشکه پاشی است که در واقع پودریآماده مصرف است و از ویژگی های بتن تولید شده توسط این پودر این است که کف این بتنضد سایش آنتی استاتیک یا همان ضد سر با وجود سطحی صیقلی که اهمیت فراوانی دارد وهمچنین کف این بتن ضد الکتریسیته ساکن بوده و برای خرید پودر سخت کننده و موادافزودنی دیگر میتوان به سایتهای معتبر اینترنتی مراجعه نمود .
-

9b91_photo_2017-11-19_13-54-43.jpg


حـاضـرم واسه دیدن این خنده همتونو حامله کنم

-

روزهایی خوب به تو شادی میدهند.روزهای بد به تو تجربه.و بدترین روزها به تو درس میدهند.پس هرگز.هیچ رور از زندگیت را.سرزنش نکن
روزهایی خوب به تو شادی میدهند
.روزهای بد به تو تجربه
.و بدترین روزها به تو درس میدهند.
پس هرگز
.هیچ رور از زندگیت را.
سرزنش نکن
هیچ چیز تو دنیا ابدی نیست حتی مشکلات ما
مشاهده پست‌های بیشتر