-
:|


چرا کسی این جارو هک نمیکنه راحت شیم


-


--
شماگرچه واژه محترمی است؛ولی " تــــــــو" شدن لیاقت می خواهد...
-
خوش آمد گویی!

[پیام خودکار شبکه اجتماعی پارس یونیت]
-مـن میتـونـم دنـیــآ رو فرآمـوش کنـم
ولـی
تـو رو
نـهـ!...:)


--
ŞαƦα
-


-
شعر ..
دوست دارم ..
شعر حد ومرز ندارد ..
شعر ادمی را زنده میکند ..
شعر شور می افریند .
من اما در دل کهسار رویای خود ، جز انعکاس سرد آهنگ صبور
این علف های بیابانی که می رویند و می پوسند
و می خشکند و می ریزند ، با چیزی ندارم گوش
مشاهده پست‌های بیشتر